Loading picture

  Cornelia de Lange Foreningen   Hørhaven 5 2750  Ballerup       Kontakt:  CdL Foreningen    CVR nr: 32860176  Gengivelse med kildeangivelse tilladt.

C

Forside

Bogreolen


Her præsenteres et udpluk af håndbøger og andet materiale henvendt til forældre med et handicappet barn i familien.  Alle, undtaget foreningens materialer, kan skaffes via dit lokale folkebibliotek.


Skulle du have kendskab til andre bøger el. publikationer, som kunne komme andre tilgode og som mangler på listen nedenunder, så send en e-mail til:  info@cdl.dk


Min bror er handicappet... Det er min også! 

En bog om at være søskende til børn og voksne med CdL-syndromet. Udgivet 2004. 55 sider.

Bogen koster kr. 75 + kr. 25 i forsendelse. For english version -  

Brugsbog om CdL oprindelig henvendt til forældre og pårørende, men uundværlig for enhver der kommer i kontakt med CdL-børn og unge for første gang. Grundig gennemgang af alle aspekter af CdL-syndromet, ledsaget af forældres erfaringer.

Cornelia de Lange. 1995. Video (VHS). 30 min.

Videoen udlånes gratis, mod at den sendes retur.

En videoproduktion lavet af store søskende i foreningen. Indeholder interviews med forældre, raske søskende og den CdL-specialist som dengang var tilknyttet foreningen. Optaget under foreningens årlige familieweekend i 1995. 


Familieforhold, søskende og forældre

Claus Hansen - At have en handicappet bror/søster: Opvækst og udvikling for søskende til handicappede børn. 1989. 104 sider.

Fokus på samspil i familien. Hvad skal forældre være særlig opmærksomme på i forhold til det raske barns udvikling? Fx. åben kommunikation omkring søsterens/broderens handicap. Behandler brede emner som søskendejalousi og  forældresamarbejde. Interview med 7 raske voksne søskende om deres oplevelser og erfaringer med at have en handicappet bror eller søster.

Berit Lagerheim - At leve og udvikles med handicap: Muligheder for og begrænsninger hos barnet, familien og omgivelserne. 1989. 263 sider

Forældrehåndbog. Det handicappede barns udvikling; spædbarn til teenager. Familien omkring det handicappede barn. Børn og forældres behov for støtte og aflastning. Berit Lagerheim er børnepsykiater.

Flemming Simonsen & Mogens Damsø - Handicappede børns sociale rettigheder. 1999. 272 sider.

En virkelig grundig og ligetil håndbog om forældres muligheder for at søge praktisk og økonomisk hjælp i hverdagen. Rettigheder og pligter i forhold til det offentlige. Indeholder servicesloven og kopier af ansøgningsskemaer. Forfattere er begge socialformidlere og arbejder indenfor den offentlige sektor.

Sådan er det at være mig ; fortalt og illustreret af handicappede børn. 1989. 125 sider.

Indeholder digte, citater og historier skrevet eller fortalt af handicappede børn. Mange håndtegnede illustrationer.Fokus på hvordan børnene oplever det at være anderledes. Deres positive og negative erfaringer og omgivelsernes reaktion.


Aktiv fritid

Vibeke Lund - Handicapidræt i børnehøjde.  Udgivet af Handicapidrættens videnscenter. 1997. 63 sider. 

Henvendt til instruktører i handicapidræt, men indeholder mange sjove ideer til øvelser som fx. forældre eller daginstitutioner vil kunne anvende. Bogen er delt op i en teoretisk og praktisk del. Fokus på at lave øvelser udfra barnets fysiske udgangspunkt og derfra styrke motoriske færdigheder.


Per Johansen & Søren Kjær Jensen - Rejseråd for handicappede og andre med særlige behov. Gad Guide. 1997. 239 sider.

Rejseguide med fokus på praktiske råd og anvisninger. Indeholder også fyldig handicapvejviser til overnatningssteder, rejsearrangører, transportselskaber, offentlige adresser, handicaporganisationer og til fonde og legater der giver økonomisk støtte.

Kommunikation

Irene Marcussen - Pige hvor?: Totalkommunikation med vægt på piktogrammer. 

Udgivet af Videnscenter om Børn og Unge med multihandicap uden Verbalt sprog. 1996. 38 sider.


 De for tidligt fødte børn og deres sarte sansesystemer.

Artiklen kan læses her eller downloades.

Connie Nissen har i 14 år udøvet børneergoterapeutisk praksis i egen virksomhed.      

CdL foreningens vedtægter. Sidst opdaterede 29.01.2011

 

Ny guide

Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap. Guide til hjælp og støtte


Pjecen henvender sig til forældre, der venter eller er forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

I denne guide gennemgås de vigtigste tilbud om hjælp og støtte samt en række henvisninger til, hvor der kan søges mere viden – både i de gældende regler og i relevant informationsmateriale om de forskellige emner.

Det er også muligt at slå op på barnets alder og finde den information, der er særlig vigtig på dette alderstrin.

Guiden henvender sig først og fremmest til forældre, hvis barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.


Udgivet af Forfattere: Lene Byriel, SPUK, og Marie Louise Knigge, Socialstyrelsen

Link til Socialstyrelsens web side

En bog med stof til eftertanke om nogle af de spørgsmål, der hen ad vejen rejser sig i forhold til søskende med vidtgående handicaps. Består af en samling beretninger af børn og unge, som er søskende til børn og voksne med CdL-syndromet. Bogen rummer en række meget ærlige beretninger fra børn og unge mellem 13 og 40 år, som har været samlet på den årlige kursus-weekend i CdL-foreningen. Beretningerne er samlet og redigeret af Trine Lindskov, som selv er søskende til en voksen med CdL-syndrom.

Mødet med udfordringerne. 

Bogen kan være til glæde for alle i familier med handicappede børn, men også for andre, som står uvidende over for handicappede mennesker og hvordan det kan se ud for børn og unge, som lever sammen med dem.

En familiehåndbog om Cornelia de Lange syndromet. Udgivet 1999.     61 sider. 

Bogen koster kr. 49 + kr. 25 i forsendelse.

Foreningens publikationer 


Bestilling af bøger og video kan ske gennem henvendelse til Cornelia de Lange foreningen

Download pdf fil.  De for tidligt fødte børn og deres sarte sansesystemer

Foraeldre til et barn med fysisk eller psykisk handicap_web.pdf Foraeldre til et barn med fysisk eller psykisk handicap_web.pdf

Download pdf fil.  

Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap. Guide til hjælp og støtte

Foraeldre til et barn med fysisk eller psykisk handicap_web.pdf